kontakt
Federacja poleca
władze Federacji
statut Federacji
załóż DKF
finanse DKF-ów
lista
konkurs prelegentów

Witamy na stronie Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych!

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest stowarzyszeniem zrzeszającym Dyskusyjne Kluby Filmowe działające na terenie całej Polski. Została powołana do życia 27 maja 1956 roku przez 26 pierwszych DKFów.

Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele Dyskusyjny Klub Filmowy realizuje poprzez systematyczne organizowanie:
  • projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją,
  • spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki,
  • otwartych imprez popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe.


Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych pomaga DKFom pod względem programowym i metodycznym, między innymi umożliwiając dostęp do wartościowych filmów, dostarczając materiały programowe (periodyk „Film na Świecie”, informatory programowe i okolicznościowe), niosąc pomoc merytoryczną w organizowaniu prelekcji, spotkań z twórcami oraz krytykami i historykami filmu, a także imprez i seminariów, wreszcie poprzez prowadzenie własnych szkoleń i seminariów dla działaczy DKFów.

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2022


Współpracujemy z:

Rozmiar: 2429 bajtów   Rozmiar: 2990 bajtów   Rozmiar: 4647 bajtów

Copyright © 2021 Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych